woensdag 23 oktober 2019 - Habakuk 3:17-19
Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining – toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt. God, de HEER, is mijn kracht, hij maakt mijn voeten snel als hinden, hij laat mij over mijn bergen gaan. -- Habakuk 3:17-19  »lees verder»

 

dinsdag 22 oktober 2019 - Judas 1:24-25
De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. -- Judas 1:24-25  »lees verder»

 

maandag 21 oktober 2019 - Hebreeen 9:27-28
Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde. -- Hebreeen 9:27-28  »lees verder»

 

zondag 20 oktober 2019 - Johannes 7:37-38
Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ -- Johannes 7:37-38  »lees verder»

 

zaterdag 19 oktober 2019 - Filippenzen 2:2-3
Maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. -- Filippenzen 2:2-3  »lees verder»

 

vrijdag 18 oktober 2019 - Efeziers 3:14-16
Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. -- Efeziers 3:14-16  »lees verder»

 

donderdag 17 oktober 2019 - Micha 4:5
Laat andere volken hun eigen goden volgen – wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, voor eeuwig en altijd. -- Micha 4:5  »lees verder»

 

woensdag 16 oktober 2019 - Jakobus 1:25
Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. -- Jakobus 1:25  »lees verder»

 

dinsdag 15 oktober 2019 - Galaten 5:5
Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. -- Galaten 5:5  »lees verder»

 

maandag 14 oktober 2019 - Psalmen 116:7
Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is je te hulp gekomen. -- Psalmen 116:7  »lees verder»