woensdag 21 augustus 2019 - Jakobus 5:10-11
Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. Degenen die standhielden prijzen we gelukkig! U hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet welke uitkomst de Heer gaf; de Heer is immers liefdevol en barmhartig. -- Jakobus 5:10-11  »lees verder»

 

dinsdag 20 augustus 2019 - Psalmen 61:3-5
Van het einde der aarde roep ik u aan, want mijn hart bezwijkt. Breng mij op de rots hoog boven mij, u bent altijd mijn schuilplaats geweest, een toren te sterk voor de vijand. Laat mij altijd wonen in uw tent, veilig verscholen onder uw vleugels, sela -- Psalmen 61:3-5  »lees verder»

 

maandag 19 augustus 2019 - Openbaring 19:6-8
Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. -- Openbaring 19:6-8  »lees verder»

 

zondag 18 augustus 2019 - 1 Johannes 4:9-10
En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. -- 1 Johannes 4:9-10  »lees verder»

 

zaterdag 17 augustus 2019 - Ezechiel 36:26-27
Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. -- Ezechiel 36:26-27  »lees verder»

 

vrijdag 16 augustus 2019 - 1 Petrus 2:25
Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt. -- 1 Petrus 2:25  »lees verder»

 

donderdag 15 augustus 2019 - 1 Tessalonicenzen 5:14-15
Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. -- 1 Tessalonicenzen 5:14-15  »lees verder»

 

woensdag 14 augustus 2019 - Klaagliederen 3:24
Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd. -- Klaagliederen 3:24  »lees verder»

 

dinsdag 13 augustus 2019 - Johannes 15:3-5
Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. -- Johannes 15:3-5  »lees verder»

 

maandag 12 augustus 2019 - Hebreeen 2:10
Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. -- Hebreeen 2:10  »lees verder»